Za zasade planiramo biljke kojima odgovaraju karakteristike životnog okruženja u određenoj bašti, ali zbog njihove posebne pogodnosti i prilagođenosti, akcenat je na domaćoj flori. Svi materijali koji se koriste za uređenje bašte i okućnice kao na pr. Staze, terasa, pergola itd. su održivi, prirodni i bez štetnih materija za ljude, životinje i životnu sredinu.
Za vaš vrt planiramo optimalnu rotaciju kultura za bogat ubir plodova, poboljšanje zemljišta i prevenciju širenja bolesti i štetočina.