Azot je najbitniji hranljivi element za biljke. Mora biti u pogodnoj formi da bi bio dostupan biljkama za usvajanje. U zemljištu može biti velikih rezervi organski vezanog azota, ali ga biljke mogu usvajati samo u mineralnom obliku.
Rezerve mineralnog oblika azota u zemljištu se relatvno brzo potroše tako da se za uzgoj biljaka dodaje u obliku đubriva. Na početku vegetacije se preporučuje istraživanje sadržaja mineralnog azota da bi se izradio plan đubrenja za vegetacioni period. U slučaju da postoji rizik od kontaminacije podzemnih vodaazotom, preporučuje se i jesenja analiza zemljišta.