Standardno se utvrđuje pH- vrednost (stepen kiselosti), tip zemljišta, sadržaj humusa, sadržaj soli, sadržaj karbonata, sadržaj za biljke dostupnog fosfora i kalijuma, kao magnezijuma, i kapacitet zemljišta za katjone.
Veći deo biljaka raste samo na zemljištima čije su pH-vrednosti između lako kiselog i lako alkalnog (5.5-7.5. pH). Ali ima i biljaka kao što su borovnice ili rododendroni koji uspevaju samo na kiselim zeljištima (ispod 5.5 pH). Mikroelementi kao što su bor, bakar, mangan, molibden, natrijum i cink su zavisni od kiselosti zemljišta i neophodni za uzgoj biljaka, kao i za bogat plod i žetvu.