Naravno, možete i uzimanje proba prepustiti stručnom licu! Pošaljite nam Formular (kliknu na formular da iskoci) sa vašim podacima i opisom problema tj. zahtevom i mi ćemo vam se javiti sa predlogom za resenja problema.