Video o uzimanju uzoraka zemljišta.
Ovde se nalazi Upustvo za uzimanje proba. Formular (kad kliknu iskoci formular i automatski ga posalju meni).