Analize fizičkih karakteristika zemljišta su neophodne da bi se odredio tip zemljišta prema kapacitetu zemljišta za sadržaj vode i vazduha i njihovom odnosu. Na taj način se određuje i pogodnost zemljišta za uzgoj biljaka kao i mogući problemi koji utiču na zdravlje biljaka (prevlažno zemljište bez vazduha, zemljište bez kapaciteta za vodu i sl.), ali određuju i izbor biljaka pogodnih za uzgoj na raznim tipovima zemljišta.

Određivanje tipa zemljišta je moguće preko probe pod prstima na terenu ili za tačan sastav zemljišta analizom u laboratoriji.

Sabijenost zemljišta i njegov kapacitet za vodu i vazduh, kao i razvoj korena biljaka, određivanje pora u zemljištu kao i stabilonst agregata su bitni za utvrđivanje mogućih problema pri uzgoju biljaka usled nepogodnih karakteristika zemljišta.

Naravno, nakon utvrđivanja problema, dajemo predlog efikasnih mera za otklanjanje svih prepreka za uspešnu biljnu proizvodnju!