Analiza zemljišta je kamen temeljac za zdrave cvetne zasade oko kuće, kao i za poljoprivrednu proizvodnju.

Na taj način se dijagnostifikuju karakteristike zemljišta i eventualni problemi kao na pr. manjak hranljivih elemanata za biljke, stepen kiselosti (bitan za izbor biljaka!) ili nepovoljni odnos vazduha i vode.